Cursus te LEUVEN
Dinsdag 20 oktober 2020, om 20:00 u

Rozenkruis & Gnosis

"Mens ken uzelf”        stond er op de tempel van Delphi,

"Wie alles weet, maar niet zichzelf kent, die mist het Al"

                                         is logion 67 uit het Thomas Evangelie

"De mens is een groot wonder", zegt Hermes Trismegistos


Wie zijn wij?
Wat is onze ware identiteit?
Waar liggen de wortels van ons bestaan?

Tijdens deze verkenningen trachten we ons eigen wezen te doorgronden aan de hand van de gnostieke wijsbegeerte. Gnosis wordt wel verklaard als de diepere kennis in mens, wereld en godsdienst, die leidt tot inzicht. In gnostieke geschriften wordt gezegd: Gnosis is een kracht of een licht dat niet voortkomt uit de ons bekende natuur, maar uit de goddelijke liefde. Gnosis maakt zich kenbaar aan hen die daarvoor ontvankelijk zijn.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen op zoek naar de bron van het leven en naar de eigen spirituele identiteit. Zo'n zoektocht is een weg van verkenning, van ontdekking en van verwondering.

De cursus start op dinsdag 20 oktober, en de zeven volgende cursusavonden worden dan vastgelegd in overleg met de deelnemers.

Te :
Leuven

Lectorium Rosicrucianum - Mechelsestraat 80 - 3000 Leuven

Toegang:
bijdrage € 50.- p.p. voor de 8 avonden.
incl. syllabusmap en koffie-/theepauzes.
U kunt inschrijven op de inleidende lezing, of
via e-mail info@rozenkruis.be

Lectorium Rosicrucianum v.z.w. 
Lindenlei 12 - 9000 Gent  -  Tel.: +32 (0)9 225 43 16   

0415.849.391. RPR Gent, afd. Gent  info@rozenkruis.be

www.rozenkruis.be