Cursus te LEUVEN
Dinsdag 20 oktober 2020, om 20:00 u

Rozenkruis & Gnosis

"Mens ken uzelf”        stond er op de tempel van Delphi,

"Wie alles weet, maar niet zichzelf kent, die mist het Al"

                                         is logion 67 uit het Thomas Evangelie

"De mens is een groot wonder", zegt Hermes Trismegistos


Wie zijn wij?
Wat is onze ware identiteit?
Waar liggen de wortels van ons bestaan?

Tijdens deze verkenningen trachten we ons eigen wezen te doorgronden aan de hand van de gnostieke wijsbegeerte. Gnosis wordt wel verklaard als de diepere kennis in mens, wereld en godsdienst, die leidt tot inzicht. In gnostieke geschriften wordt gezegd: Gnosis is een kracht of een licht dat niet voortkomt uit de ons bekende natuur, maar uit de goddelijke liefde. Gnosis maakt zich kenbaar aan hen die daarvoor ontvankelijk zijn.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen op zoek naar de bron van het leven en naar de eigen spirituele identiteit. Zo'n zoektocht is een weg van verkenning, van ontdekking en van verwondering.

De cursus start op dinsdag 20 oktober, en de zeven volgende cursusavonden worden dan vastgelegd in overleg met de deelnemers.

Te :
Leuven

Lectorium Rosicrucianum - Mechelsestraat 80 - 3000 Leuven

Toegang :
bijdrage € 50.- p.p. voor de 8 avonden.
incl. syllabusmap en koffie-/theepauzes.
U kunt inschrijven op de inleidende lezing, of
via e-mail info@rozenkruis.be
Cursus te GENT
Dinsdag 20 oktober 2020, om 20:00 u

Rozenkruis & Gnosis

"Mens ken uzelf”        stond er op de tempel van Delphi,

"Wie alles weet, maar niet zichzelf kent, die mist het Al"

                                        is logion 67 uit het Thomas Evangelie

"De mens is een groot wonder", zegt Hermes Trismegistos


Wie zijn wij? Wat is onze ware identiteit? Waar liggen de wortels van ons bestaan?

Tijdens deze verkenningen trachten we ons eigen wezen te doorgronden aan de hand van de gnostieke wijsbegeerte. Gnosis wordt wel verklaard als de diepere kennis in mens, wereld en godsdienst, die leidt tot inzicht. In gnostieke geschriften wordt gezegd: Gnosis is een kracht of een licht dat niet voortkomt uit de ons bekende natuur, maar uit de goddelijke liefde. Gnosis maakt zich kenbaar aan hen die daarvoor ontvankelijk zijn.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen op zoek naar de bron van het leven en naar de eigen spirituele identiteit. Zo'n zoektocht is een weg van verkenning, van ontdekking en van verwondering.

De cursus start op dinsdag 20 oktober, en de zeven volgende cursusavonden worden dan vastgelegd in overleg met de deelnemers.

Te :
Gent

Lectorium Rosicrucianum - Lindenlei 12 - 9000 Gent

Toegang :
bijdrage € 50.- p.p. voor de 8 avonden.
incl. syllabusmap en koffie-/theepauzes.
U kunt inschrijven op de inleidende lezing, of
via e-mail info@rozenkruis.be

Themanamiddag
Woensdag 4 november 2020, om 14u

Als Ich Xan

Jan Van Eyck wordt dit jaar in Gent gevierd .Maar hij woonde een hele tijd in Brugge.

Vorig jaar vierden we Leonardo Da Vinci in een symposion : De “UOMO UNIVERSALIS” van het Zuiden Kunnen we Van Eyck zien als de UNIVERSELE MENS van het Noorden. Was hij meer dan een uiterst verfijnd kunstschilder. Vooral dan in het LAM GODS die we hier zijn oorspronkelijke naam HET NIEUWE JERUSALEM teruggeven .Een werk vol diepe symboliek.

Alhoewel er historisch weinig bekendheid over is wordt de vraag toch gesteld of we Jan Van Eyck kunnen zien als een pionier die het rozenkruisimpuls van de 17 ° eeuw voorbereidde.

Deze vragen proberen we hier te beantwoorden . Onder zijn devies:  "ALS ICH XAN"

Te :
Brugge

Hof van Watervliet (zaal 14) - Oude Burg 27 - 8000 Brugge www.hofvanwatervliet.be

Toegang :
5 € Inschrijven via SMS op 0494 894895 met vermelding Van Ecyk en aantal deelnemers.
Thema-lezing
Woensdag 18 november 2020, om 20:00 u

Stilte van het hart - Robert Adams

Je bent net een pot van klei. Een kleien pot heeft ruimte aan de binnenkant en ruimte aan de buitenkant. Als de pot breekt dan gaat de ruimte van de buitenkant op in de ruimte van de binnenkant. Het is één ruimte. Zo is het ook met ons. Het lichaam is net een kleien pot…                                        Citaat uit ‘ Stilte van het Hart, deel II’  pag. 112

De vaas is uit klei gekneed, maar alleen door de ledige ruimte is ze van nut.

Citaat uit de ‘Tao Teh King, hoofdstuk 11

Dit universeel beeld gaan we samen met Robert Adams, een Amerikaans spiritueel leraar die stierf in 1997, verder uitdiepen. Stilte beschouwde hij als hoogste goed op de zoektocht naar de eigen innerlijke waarheid. Bevrijding is enkel mogelijk als de geest (het hoofd) rustig wordt en de Stilte neerdaalt over het hart.

Deze avond trachten we, als gelijkgezinden, de universele wijsheid van dit Oosters geïnspireerde gedachtengoed te herkennen en met elkaar te delen.

Te :
Hasselt

CC Kunstlaan 5 - 3500 Hasselt

Toegang :
Vrij
Thema-lezing
Dinsdag 24 november 2020, om 20:00 u

Stilte van het hart - Robert Adams

Je bent net een pot van klei. Een kleien pot heeft ruimte aan de binnenkant en ruimte aan de buitenkant. Als de pot breekt dan gaat de ruimte van de buitenkant op in de ruimte van de binnenkant. Het is één ruimte. Zo is het ook met ons. Het lichaam is net een kleien pot…                                        Citaat uit ‘ Stilte van het Hart, deel II’  pag. 112

De vaas is uit klei gekneed, maar alleen door de ledige ruimte is ze van nut.

Citaat uit de ‘Tao Teh King, hoofdstuk 11

Dit universeel beeld gaan we samen met Robert Adams, een Amerikaans spiritueel leraar die stierf in 1997, verder uitdiepen. Stilte beschouwde hij als hoogste goed op de zoektocht naar de eigen innerlijke waarheid. Bevrijding is enkel mogelijk als de geest (het hoofd) rustig wordt en de Stilte neerdaalt over het hart.

Deze avond trachten we, als gelijkgezinden, de universele wijsheid van dit Oosters geïnspireerde gedachtengoed te herkennen en met elkaar te delen.

Te :
Gent

Lectorium Rosicrucianum - Lindenlei 12 - 9000 Gent

Toegang :
Vrij

Lectorium Rosicrucianum v.z.w. 
Lindenlei 12 - 9000 Gent  -  Tel.: +32 (0)9 225 43 16   

0415.849.391. RPR Gent, afd. Gent  info@rozenkruis.be

www.rozenkruis.be