Ontmoeting
Zaterdag, 1 oktober '22, 10u - 13u

Open deur Ochtend - het Rozenkruis ontdekken

Verlangen naar kennis of gnosis kan als een bovenaardse stroom een mens in beweging brengen. Je voelt je dan aangetrokken door iets wat nog onbekend is, iets wat onbegrensd en onmetelijk is. Tegelijkertijd voel je je erdoor naar binnen geroepen, naar de verborgen diepten van je wezen.

Is daar een vast punt van waaruit die kennisdrang, die onrust ontstaat? Zo kun je een even groot mysterie ín jezelf ontdekken als wat je buiten je, om je heen vermoedt.

Deze ontdekking is het begin van een zoektocht, die een verlangen opwekt om in de beweging van die bovenaardse stroom, van gnosis, mee te gaan. Gnosis wordt dan kennis van het hart, een innerlijk herkennen, een intuïtief weten.

(spiritueleteksten.nl)


De open ochtend in een levendig centrum van het gouden rozenkruis biedt je de mogelijkheid dat verlangen van je hart te toetsen
aan de in het gebouw aanwezige kwaliteit. Er zullen zijn: mensen, boeken, een lezing, gesprekken, ontmoetingen, ontdekkingen.

De lezing wordt gegeven om 11:00u.

Vrij
Gent

Lectorium Rosicrucianum - Lindenlei 12 - 9000 Gent

Lezing
Zaterdag, 29 oktober '22, 14u - 17u

Francis Bacon en de Engelse Renaissance.

Wij leven in een periode van transitie waarin de wereld onherroepelijk van aanzicht aan het veranderen is. Hoewel de omstandigheden heel anders zijn is het heel leerrijk om ons hierbij te laten inspireren door pioniers die in een voorgaande tijd van transitie een grote rol hebben gespeeld. Francis Bacon was zo iemand ten tijde van de Engelse renaissance of zoals de historica Francis Yates dat noemde: de rozenkruisers verlichting. Niet alleen zijn belangrijke boekwerken maar ook zijn levensverhaal houden voor ons een belangrijke les in. Zijn veelzijdigheid die tot uiting komt in de talenten die hij op vele terreinen ontplooide maar ook zijn moed en volharding in de manier waarop hij omging met de vele tegenslagen en tegenstand die hij in zijn leven ondervond. Via Bacon beseffen we daarom ook dat wie waarlijk een pionier wil zijn vaak over een grote geestelijke kracht dient te beschikken.Jaap Ruseler doet al vele tientallen jaren gepassioneerd onderzoek naar deze boeiende geleerde en kan daar op een uitermate boeiende manier van getuigen. Ook zal hij ons deelgenoot maken van enkele verrassende inzichten en wetenswaardigheden die op deze grote figuur een nieuw licht werpen.

inkom : 10€
Brugge

Hof van Watervliet (zaal 14) - Oude Burg 27 - 8000 Brugge www.hofvanwatervliet.be