top of page
Lezing te Gent
Zaterdag, 25 mei '24, van 14u-17u

Het Graalmysterie van Parzival

Een zoektocht naar het geheim van de graal.


In de huidige chaotische tijd heeft de mens behoefte  
aan innerlijke beelden die positief stimulerend  
op de menselijke psyche werken.


Dat is de magische kracht van het graalverhaal.  

Het kan de ontluisterende maatschappij inspireren tot verandering naar 
een harmonische samenleving met sociale én spirituele kwaliteiten.

Spreekster : Benita Kleiberg

Auteur van het gelijknamig boek : Het graalmysterie van Parzival , verborgen lichtader uit een verleden van haar bedekking ontdaan.

Welkom vanaf 13:30u


Spreekster : Benita Kleiberg

Auteur van het gelijknamig boek : Het graalmysterie van Parzival , verborgen lichtader uit een verleden van haar bedekking ontdaan.


Welkom vanaf 13:30u 

toegang 5€
Gent

Lectorium Rosicrucianum - Lindenlei 12 - 9000 Gent

Inleiding tot de cursus
Maandag 27 mei '24, om 20:00 u

WAAROM LEEF IK ?

"Mens ken uzelf”                        stond er op de tempel van Delphi,

"Wie alles weet, maar niet zichzelf kent, die mist het Al"

                                                  is logion 67 uit het Thomas Evangelie

"De mens is een groot wonder",  zegt Hermes Trismegistos


Tijdens deze voordracht gaan we op zoek naar de bron van het leven en naar de eigen spirituele identiteit. Zo'n zoektocht is een weg van verkenning, van ontdekking, van verwondering.


We leren we de onwetendheid van de mens te begrijpen. En hoe die onbewustheid kan worden opgeheven middels het doen ontwaken van het geestvonkatoom dat diep in ieder van ons sluimert.De cursus zelf start op maandag 3 juni en zal tweewekelijks plaatsvinden in samenspraak. 


cursus zelf : bijdrage € 50.- p.p. voor de 8 avonden.

incl. syllabusmap en koffie-/theepauzes.


U kunt inschrijven tijdens de introductie-avond, of

via mail : Goudenrozenkruis@gmail.comVrij
Leuven

Lectorium Rosicrucianum - Mechelsestraat 80 - 3000 Leuven

Thema-namiddag
Zaterdag, 1 juni '24, om 14u

De Katharen, een Broederschap

De Katharen, opkomst en ondergang van een Broederschap.


Wat betekent dat voor ons nu?


Met een korte geschiedkundige verklaring plaatsen we de Broederschap in het centrum van de Sabarthez maar ook in het centrum van onze belangstelling :


Wat deden zij?
Wie waren zij?
Welke betekenis hadden zij en hebben ze nu nog?

Waarom riepen ze zoveel weerstand op?


We leven nu nog steeds met de erfenis van hun gedachtengoed.

Het is nog niet zolang geleden dat in Zuidfrankrijk een symposium aan hen werd gewijd.


Vele van deze actuele vragen zullen in de lezing aan bod komen.


Van harte welkom!

Vrij
Brugge

Hof van Watervliet - Oude Burg 27 - 8000 Brugge

Cursus te LEUVEN
Maandag 3 juni 2024, om 20:00 u

Rozenkruis & Gnosis

"Mens ken uzelf”        stond er op de tempel van Delphi,

"Wie alles weet, maar niet zichzelf kent, die mist het Al"

                                        is logion 67 uit het Thomas Evangelie

"De mens is een groot wonder", zegt Hermes Trismegistos


Wie zijn wij? Wat is onze ware identiteit? Waar liggen de wortels van ons bestaan?

Tijdens deze verkenningen trachten we ons eigen wezen te doorgronden aan de hand van de gnostieke wijsbegeerte. Gnosis wordt wel verklaard als de diepere kennis in mens, wereld en godsdienst, die leidt tot inzicht. In gnostieke geschriften wordt gezegd: Gnosis is een kracht of een licht dat niet voortkomt uit de ons bekende natuur, maar uit de goddelijke liefde. Gnosis maakt zich kenbaar aan hen die daarvoor ontvankelijk zijn.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen op zoek naar de bron van het leven en naar de eigen spirituele identiteit. Zo'n zoektocht is een weg van verkenning, van ontdekking en van verwondering.


De cursus start op maandag 3 juni, en zal in overleg ongeveer 2-wekelijks plaatsvinden.

bijdrage € 50.- p.p. voor de 8 avonden.
incl. syllabusmap en koffie-/theepauzes.
U kunt inschrijven op de inleidende lezing, of
via e-mail : goudenrozenkruis@gmail.com
Leuven

Lectorium Rosicrucianum - Mechelsestraat 80 - 3000 Leuven

Thema-namiddag
Dinsdag, 11 juni '24, om 14u

KRINGEN in de VIJVER -

De bevrijdende kracht van verhalen

Van oudsher zijn verhalen gebruikt om wijsheid over te brengen.


Moderne westerse mensen stellen zich vaak nogal kritisch en analytisch op, maar het mooie van verhalen is, dat ze dat hele denken negeren en rechtstreeks terechtkomen in ons hart.


Ook in deze tijd zijn er volop verhalen om ons heen, die ons op onverwachte wijze verder kunnen brengen.


Het wordt een middag met veel afwisseling, verrassende bronnen en humor.

Vrij
Gent

Lectorium Rosicrucianum - Lindenlei 12 - 9000 Gent

bottom of page