top of page
VRAGEN WEB zonder txt.jpg

WAT

zoek je?

Geluk,

rust,

de betekenis van het leven?

 

Antwoorden op vragen als :

Hoe vind ik evenwicht, harmonie?

In mijn uiterlijke, dagelijkse leven?  In mijn innerlijke zijn?

Hoe en waar moet ik zoeken?

 

WAAR

zoek je?

 

Wat met al mijn vragen en twijfels? Mijn confrontaties met de wereld rondom mij?

Wat met mijn innerlijke onrust, mijn botsen tegen mijn beperkingen?

 

Zoek IN jezelf en leer door de  buitenwereld als spiegel. 

Door deze twee samen te laten gaan, ontstaat een proces van zelfkennis.

 

 

VERBINDING & EENHEID

 

Al zoekend in jezelf, wil je je ook verbinden?

met je medemens, je wereld, de kosmos?

Met wat? 

In wat?

Zoek je je mee te laten voeren met een “hogere” vibratie die je draagt?

 

Want onze emoties, gedachten, re-akties…

zijn niet altijd zo controleerbaar, 

of zelfs misschien niet altijd VAN onszelf?

 

We willen dat motortje in ons hoofd soms stopzetten,

hygiëne verkrijgen in ons denken, misschien zelfs in ons hele lichaam?

(Is ons lichaam niet de “drager” van dat alles?)

 

 

ZELFKENNIS

 

Ontplooiïng, groei, op zoek naar zelfkennis? 

Groei van wat of wie?

Wil “ik” een beste versie van mezelf worden, 

of besef ik de grenzen waar ik telkens tegenaan bots?

Kan ik me richten op iets in mij dat van “hogere” oorsprong is dan 

mijn (beperkte, begrensde) ik?

Waarom is mijn ik daar?

En merk ikzelf die grenzen?

Is er nog een ander bewustzijn dat dat alles overschouwt?

 

PROLEMEN OPLOSSEN

 

Zoek ik de wereld te verbeteren?

Of zoek ik naar een ander, “hoger” oogpunt?

In de wereld? 

in mezelf?

Zou ik dan pas zonder oordeel en kritiek kunnen toekijken?

 

In de wereld ontstaat protest tegen van alles.

Zoek ik verandering,

opkuis van vervuiling, slecht-werkende systemen, corruptie…?

Of herken ik al diezelfde valkuilen in mezèlf?

GEBONDEN OF VRIJ?

 

We zijn geboren onder een bepaald gesternte.

Maar zijn we niet begrensd in alle 12 krachten van de Zodiak,

met eentje daarvan beklemtoond?

 

KRACHTVELD

 

Is er een mogelijkheid ons daarvan los te maken?

Onze eigen grenzen voorbij te gaan?

Is er zo een verandering, zo een transformatie mogelijk?

In die “hogere” Kracht? 

 

GROEP 

 

Alleen of in groep?

In de kracht van een groep gelijkgestemden?

 

Kunnen we een nieuwe kracht in onszelf aanspreken?

Iets wekken dat al was van in den beginne, maar nu slaapt?

Kunnen en willen we ons laten meetrekken door dat hogere krachtveld?

Naar een hoog doel,   een grens voorbij…

ONBEREIKBAAR?

 

Dit lijkt onbereikbaar,

maar tevens is dit het antwoord op ons zoeken naar onze

rust, geluk, harmonie van bij het begin…

 

Dat hoge doel is dus net de betekenis van onze rol in het universum,

het is net onze missie,

onze levens-vervulling.

De levensmissie voor “jonge” zielen is er zeer duidelijk één IN de wereld,

terwijl die van “ervaringsvolle, oude” zielen er één is van

vele vragen, twijfels, ervaringen en omwegen, tegenkantingen…

tot… 

het zoeken IN onszelf naar iets anders.

 

HELEN

 

Onze eigen grens voorbij.

Dat betekent ook ons los-komen van onze begrenzende zodiak van daarnet.

Het overwinnen van obstakels

waarmee we geconfronteerd worden buiten en binnenin onszelf.

 

SCHATTENJACHT

 

Het is onze eigen innerlijke reis,

onze zoektocht naar onze schat binnenin,

onze eigen mythe in het NU,

ons eigen ridderlijk epos in het NU,

het toelaten en vrijmaken van onze held IN ons.

 

Door de overwinning op al onze tegenkantingen en twijfels, 

op onze ontkenning en afwijzing,

ont-dekken we die held IN ons, 

wekken we die oorspronkelijke kracht,

en laten we toe dat deze, onze held weder-opstaat en groeit,

en kracht KAN doen.

 

Wij zìjn die held niet,

maar we maken plaats voor hem IN ons,

en we laten hem toe IN ons.

 

Dan staakt het ik de strijd,

en blijft waakzaam voor

 

die ANDERE in ons.

DE ANDERE in ons
Groep
WAT zoek je
VERBINDING & eenheid
WAAR zoek je
ZELFKENNIS
PROBLEMEN oplossen
GEBONDEN of vrij
KRACHTVELD
ONBEREIKBAAR ?
HELEN
SCHATTENJACHT

Het diepste en meest fundamentele verlangen in ieder mens is zijn verlangen naar Licht; het licht van ware kennis of Gnosis. Juist dit verlangen naar Licht verheft de mens boven andere levende schepselen, maar is er ook de oorzaak van, dat de mens niet volkomen gelukkig is in de wereld waarin hij is geboren.

Door zijn verlangen naar Licht wordt de mens een zoeker.

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum, wil richting geven aan dit zoeken en schept de voorwaarden waarbinnen het zoeken tot rust kan komen in ware levensvervulling.

Het Lectorium Rosicrucianum stelt haar centrumgebouwen en conferentieoorden open, zodat belangstellenden, leden en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten.

Op deze site vindt u actuele informatie over lezingen, cursussen en andere bijeenkomsten waarin het gnostiek-christelijke pad wordt belicht en kan worden beleefd.


 

Oriëntatie Activiteiten vinden plaats in :      GENT      BRUGGE      LEUVEN      HASSELT   

bottom of page