top of page
Anchor 1
Anchor 2

Het tijdschrift LOGON stelt zich ten doel de aandacht van de lezers te vestigen op een nieuwe tijd die aangebroken is in de ontwikkeling van de mensheid.

Door hier te klikken komt u op de online-versie van LOGON.

Boeken


Door de Rozekruis Pers is in de loop der jaren een flink aantal boeken uitgegeven.

 

Hieronder treft u enkele titels aan.

Voor een volledig overzicht van het assortiment kunt u de

Rozekruis Pers website bezoeken.
 


J. van Rijckenborgh

 • Dei Gloria Intacta

 • Elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis

 • De komende nieuwe mens

 • De gnosis in actuele openbaring

 • De Egyptische oergnosis en haar roep in het eeuwige nu (vier delen - commentaren op het Corpus Hermeticum)

 • De roep van de broederschap van het Rozenkruis (esoterische analyse van de Fama Fraternitatis R.C., een in 1614 verschenen manifest van de Rozenkruisers van de 17e eeuw)

 • De belijdenis van de broederschap van het Rozenkruis (esoterische analyse van de Confessio Fraternitatis R.C., 1615)

 • De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis (tweedelige esoterische analyse van dit in 1616 gepubliceerde manifest)

 • De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia

 • Het mysterie van leven en dood

 • Het mysterie der zaligsprekingen

 • Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana

 • Het universele geneesmiddel

 • Een nieuwe roep

 

Catharose de Petri

 • Transfiguratie

 • Het zegel der vernieuwing

 • Zeven stemmen spreken

 • Het gouden Rozenkruis

 • Het Levende Woord


J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri

 • De broederschap van Shamballa

 • Het universele pad

 • De universele gnosis

 • De grote omwenteling

 • Het lichtkleed van de nieuwe mens

 • De Chinese gnosis (commentaren op de Tao Teh King).

bottom of page