top of page
Anchor 1
Anchor 2
Boeken


Door de Rozekruis Pers is in de loop der jaren een flink aantal boeken uitgegeven.

 

Hieronder treft u enkele titels aan.

Voor een volledig overzicht van het assortiment kunt u de

Rozekruis Pers website bezoeken.
 


J. van Rijckenborgh

 • Dei Gloria Intacta

 • Elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis

 • De komende nieuwe mens

 • De gnosis in actuele openbaring

 • De Egyptische oergnosis en haar roep in het eeuwige nu (vier delen - commentaren op het Corpus Hermeticum)

 • De roep van de broederschap van het Rozenkruis (esoterische analyse van de Fama Fraternitatis R.C., een in 1614 verschenen manifest van de Rozenkruisers van de 17e eeuw)

 • De belijdenis van de broederschap van het Rozenkruis (esoterische analyse van de Confessio Fraternitatis R.C., 1615)

 • De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis (tweedelige esoterische analyse van dit in 1616 gepubliceerde manifest)

 • De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia

 • Het mysterie van leven en dood

 • Het mysterie der zaligsprekingen

 • Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana

 • Het universele geneesmiddel

 • Een nieuwe roep

 

Catharose de Petri

 • Transfiguratie

 • Het zegel der vernieuwing

 • Zeven stemmen spreken

 • Het gouden Rozenkruis

 • Het Levende Woord


J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri

 • De broederschap van Shamballa

 • Het universele pad

 • De universele gnosis

 • De grote omwenteling

 • Het lichtkleed van de nieuwe mens

 • De Chinese gnosis (commentaren op de Tao Teh King).

bottom of page