top of page
Doel van deze school

Het bewustwordingsproces is als een trap.

Kennis en ervaring is daarbij de leuning.

De leerling kiest zelf hoe hij dit proces gestalte geeft.

De leerling is in deze school zijn eigen meester. De eigen keuze staat centraal.

Bijeenkomsten, lezingen, gespreksgroepen en literatuur zijn hulpmiddelen.

Het doel van deze school is om te ontdekken dat er meer is onder hemel en aarde dan het leven van alle dag. Deze school bouwt voort op een Gnostieke traditie. Uitgangspunt van de Gnostieke traditie is dat de mens een tweevoudig wezen is. Aan de ene kant een bewoner van deze wereld, maar ook de drager van een oorspronkelijk principe, een kern, ook wel een Goddelijke kern genoemd. Deze kern vormt de basis voor de ontwikkeling van een nieuwe mens. Een nieuwe mens die weer invulling geeft aan de oorspronkelijke bedoeling van het menszijn. De ziel speelt daarbij een centrale rol.

In deze school wordt ingegaan op de rol van de ziel in het bewustwordingsproces. Dat de ziel een keuze kan maken en elke dag ook maakt. Een keuze waarbij de ziel zich ofwel oriënteert op het ik of dat de ziel zich oriënteert op de geest. De keuze van de ziel om zich te oriënteren en te identificeren met het ik is makkelijk herkenbaar, daarvoor hoeven we alleen maar om ons heen te kijken. De keuze van de ziel voor de geest en het onthechten van de keuze voor het ik is een bewustwordingsproces.

Hoe werkt deze school?

In traditionele spirituele scholen trok een leerling of kandidaat zich voor een tijd, soms zelfs zijn hele leven, terug uit de uiterlijke wereld. Maar omdat de leerling rozenkruiser zijn innerlijke verbinding met de waarheid, met Gnosis, wil leven in de praktijk, vindt juist in de dagelijkse ontmoeting met de medemens een belangrijke toetsing plaats.

In het gewone dagelijkse leven met zijn confrontaties ontdekken we wat de basis is van ons handelen. Daarom zondert een leerling rozenkruiser zich niet af van de wereld. 

 

Wel zijn er speciale conferentieoorden over de hele wereld waar rozenkruisers een aantal weekenden per jaar samen komen. En heel regelmatig ontmoeten zij elkaar op verschillende andere bijeenkomsten.

De school van het Gouden Rozenkruis biedt een veld, een atmosfeer waarbinnen Gnosis, als Licht in haar vele vibraties en werkingen, aanwezig is.  De mate waarin de leerling positief op dat Licht kan reageren en haar als voeding voor de ziel kan opnemen, hangt samen met de eigen overgave aan dat Licht.

Geen overgave aan de school als autoriteit of aan een buiten jou staande, zogenaamde meester. Die ben je namelijk zelf. In je diepste innerlijk is de Andere, de al-wetende aanwezig.  Als een zaad dat groeit, en naarmate jij haar de ruimte biedt, als een rozenknop die in het Licht van de Gnosis kan openbloeien tot een stralende, gouden roos.

Word ik anders als ik me bij jullie aansluit?

De methode van de school betekent voor leerlingen een proces van inkeer en verandering. En uiteindelijk de totale verandering van hun wezen.

Er wordt wel gesproken van een sterven en een opnieuw geboren worden. Dat proces noemen wij het pad van transfiguratie. Daarbij komen geen persoonlijke inwijdingsrituelen kijken. Het gaat hier om zelf-inwijding, in zelf-autoriteit.

Terwijl dit proces verstrekkend is, valt er uiterlijk weinig op.

Rozenkruisers gaan niet op elkaar lijken, maar er ontstaat wel een andere, gemeenschappelijke bezieling. Die komt van binnenuit. En daarin herkennen leerlingen elkaar wereldwijd.

bottom of page