Momenteel zijn er geen activiteiten in Gent.

Gelieve te kijken bij :  'Ontmoetingen'

Een reisverhaal
Zaterdag, 28 mei 2022, 14u - 17u

Weg in Tao

De oude Taoïsten kwamen met een antwoord dat ook in onze tijd verrassend actueel is: “Wij leven in een wereld die tijdelijk is, maar deze wereld is niet de enige werkelijkheid. Wij maken deel uit van een oneindig groot veld van zijn.”

Ons bestaan ligt ingebed in een spectrum van ‘zijn’ dat oneindig is. Daarin zijn geen tijd of ruimte en is niets gepolariseerd. Dit spectrum wordt door de oude Taoïsten ‘het Ene’ genoemd. Het kenmerk van het Ene is dat het Een-zonder-twee is, het is één in zichzelf.

Het Ene staat zó dicht bij Tao, dat beide vaak in één adem genoemd worden. Steeds werkt dóór het Ene heen het mysterie dat wij ‘Tao’ noemen. Het Ene doorstraalt het minieme deeltje van het spectrum dat onze tijdelijke wereld is, en het vele dat daarin is.


Innerlijke alchemie houdt in dat de twee, alle duale aspecten van deze wereld, tot één gemaakt worden. En hierin is de hele mens betrokken: zijn denken, voelen, handelen, maar ook zijn lichaam. De mogelijkheid tot één maken komt vanuit de kracht die van Tao uitgaat.


          Wanneer niet-doen wordt gedaan
          blijft niets ongedaan.


Deze mysterieuze gedachte toont in één enkele zin de basis van de innerlijke alchemie.

(Elly Nooyen – Weg in Tao – inleiding)


Elly Nooyen brengt een verslag van haar reis naar China en haar gesprekken met taoïstische monniken. Ze wordt begeleid  door Rob ter Steege. Hij bespeelt de Chinese bamboe fluit en vertelt over de symboliek ervan.

Naast haar jarenlange studies van het taoïsme bestudeerde Elly Nooyen onder leiding van sinoloog en filosoof Dr. René Ransdorp gedurende zes jaar de Daodejing vanuit het klassiek Chinees.

Te :
Toegang :
Gent

Lectorium Rosicrucianum - Lindenlei 12 - 9000 Gent

inkom : 10€