Momenteel zijn er geen activiteiten in Gent.

Gelieve te kijken bij :  'Ontmoetingen'

Ontmoeting
Zaterdag, 1 oktober '22, 10u - 13u

Open deur Ochtend - het Rozenkruis ontdekken

Verlangen naar kennis of gnosis kan als een bovenaardse stroom een mens in beweging brengen. Je voelt je dan aangetrokken door iets wat nog onbekend is, iets wat onbegrensd en onmetelijk is. Tegelijkertijd voel je je erdoor naar binnen geroepen, naar de verborgen diepten van je wezen.

Is daar een vast punt van waaruit die kennisdrang, die onrust ontstaat? Zo kun je een even groot mysterie ín jezelf ontdekken als wat je buiten je, om je heen vermoedt.

Deze ontdekking is het begin van een zoektocht, die een verlangen opwekt om in de beweging van die bovenaardse stroom, van gnosis, mee te gaan. Gnosis wordt dan kennis van het hart, een innerlijk herkennen, een intuïtief weten.

(spiritueleteksten.nl)


De open ochtend in een levendig centrum van het gouden rozenkruis biedt je de mogelijkheid dat verlangen van je hart te toetsen
aan de in het gebouw aanwezige kwaliteit. Er zullen zijn: mensen, boeken, een lezing, gesprekken, ontmoetingen, ontdekkingen.

De lezing wordt gegeven om 11:00u.

Te :
Toegang :
Gent

Lectorium Rosicrucianum - Lindenlei 12 - 9000 Gent

Vrij