top of page
in de stilte van de tempel te Leuven
Dinsdag, 20 februari '24, om 20u

Bezinningsbijeenkomst

'Over het Onnoembare'


Wij willen ons tijdens deze bezinningsbijeenkomst laten inspireren door gedachten die door dichters op papier zijn gezet. Vaak verwoorden dichters een innerlijke gevoelswereld die balanceert op de grens tussen tijd en eeuwigheid.


Juist op die subtiele grens tussen tijd en eeuwigheid richt de School van het moderne Gouden Rozenkruis zich in vele activiteiten en uitingsvormen. De mens kan, levend in deze wereld van de tijd, deel krijgen aan de wereld van de eeuwigheid.

In zijn eindigheid is de kiem van oneindigheid aanwezig.

Het is niet eenvoudig om in ons dagelijkse leven over deze dingen te spreken.

Soms voelen wij iets van een andere – aanwezige – werkelijkheid, maar dan kunnen we daarover niets zeggen. Onze gewone omgangstaal is dan ontoereikend om iets over dat andere mee te delen.

Een gedicht kan op kunstzinnige wijze dit onnoembare aanraken.


Allen hartelijk welkom.

Gezien het meer ingetogen karakter van de bijeenkomst bent u best ruim op tijd in het gebouw aanwezig.

Te :
Leuven

Lectorium Rosicrucianum - Mechelsestraat 80 - 3000 Leuven

Toegang:
Vrij
bottom of page