top of page
Boeken


​Door de Rozekruis Pers is in de loop der jaren een flink aantal boeken uitgegeven.

 

Hieronder treft u enkele titels aan.

Voor een volledig overzicht van het assortiment kunt u de Rozekruis Pers website bezoeken.
 

J. van Rijckenborgh

 • Dei Gloria Intacta

 • Elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis

 • De komende nieuwe mens

 • De gnosis in actuele openbaring

 • De Egyptische oergnosis en haar roep in het eeuwige nu (vier delen - commentaren op het Corpus Hermeticum)

 • De roep van de broederschap van het Rozenkruis (esoterische analyse van de Fama Fraternitatis R.C., een in 1614 verschenen manifest van de Rozenkruisers van de 17e eeuw)

 • De belijdenis van de broederschap van het Rozenkruis (esoterische analyse van de Confessio Fraternitatis R.C., 1615)

 • De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis (tweedelige esoterische analyse van dit in 1616 gepubliceerde manifest)

 • De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia

 • Het mysterie van leven en dood

 • Het mysterie der zaligsprekingen

 • Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana

 • Het universele geneesmiddel

 • Een nieuwe roep

 

Catharose de Petri

 • Transfiguratie

 • Het zegel der vernieuwing

 • Zeven stemmen spreken

 • Het gouden Rozenkruis

 • Het Levende Woord


J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri

 • De broederschap van Shamballa

 • Het universele pad

 • De universele gnosis

 • De grote omwenteling

 • Het lichtkleed van de nieuwe mens

 • De Chinese gnosis (commentaren op de Tao Teh King).

 
 
Enkele citaten uit de literatuur van het Lectorium Rosicrucianum:

 


Citaat uit  'Het Levende Woord'

"De mens lijdt de smarten van de waan. Hij wordt gepijnigd door de onwerkelijkheid. Hij leeft in de tijd, doch tijd is een fictie en dus leeft hij niet in volstrektheid.

Diep verloren in zijn microkosmos is daar nu een vonkje over van het Oorspronkelijke. En als dat vonkje nog niet geheel is uitgedoofd, dan kan er in hem een roepen klinken, als een stem van heel ver. Een roep: terug te keren tot de oorspronkelijke natuur, die er nog is in al haar ongereptheid, en waarin de Geest werkzaam kan zijn, werkzaam is."

Uit: Het Levende Woord - Catharose de Petri
 Citaat uit 'De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis'

"De Orde heeft drie tempels. Een tempel is een werkplaats, een plaats van dienst waarin zeer hard gewerkt wordt.
De eerste tempel is die van het geloof: van inzicht en zelfovergave.
De tweede tempel is die van de hoop: van heiliging en herschepping.
De derde tempel is die van de liefde: van vervulling.

In de eerste tempel geeft de oude mens zich aan de Gnosis, aan de heilskrachten Christi, gevangen.
In de tweede tempel gaat de mens in endurerend leven onder, terwijl tegelijkertijd de nieuwe mens, de andere, de onsterfelijke, oprijst.
In de derde tempel wordt het werk volbracht en wordt het feest van de overwinning en het feest van de binnenkomst gevierd.
Door deze drie tempels, door deze drie werkplaatsen, moet iedere leerling heen gaan."

Uit: De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis, deel I - J. van Rijckenborgh

 

elementaire wijsbegeerte.jpg
bottom of page