top of page
Zoeken

10. HART EN HOOFD

Een levende, echte, warme belangstelling voor de Gnosis is niet uit de gewone natuur te verklaren. Immers, de gewone natuurstatus staat onder leiding van deze wereld. Maar hoe komen dan andere, niet-dialectische gedachten en gevoelen in de mens ? Die kunnen slechts van buitenaf tot hem gekomen zijn. Zij zijn in het stelsel binnengebroken en hebben op deze wijze de mentaliteit in een andere richting gestuwd.

Als u de geschetste toestand als de uwe herkent, bent u bezig uw bewustzijn vanuit het milt-leversysteem op te trekken in het hart; en alleen zo’n bewustzijn is in staat gnostieke invloeden in het stelsel op en nemen. Het hart opent zich dan voor de gnostieke radiaties.Deze vermengen zich met het bloed en stromen via de bloedsomloop naar het hoofdheiligdom. De gnostieke radiaties hebben een merkwaardige invloed op uw mentaliteit, zodat u gedachten gaat denken die niet corresponderen met de horizontale lijn van het gewone leven. Zo breekt de Gnosis binnen in het stelsel van de mens en verleent daaraan een nieuw vermogen. Aanvankelijk wellicht slechts als een gedachteflits, waarbij een wilsstoot, een begeerte-impuls tot hem uitgaat om het heil dat in de Gnosis verborgen ligt te mogen en te kunnen grijpen.

Wanneer op deze wijze de Gnosis bij u binnenbreekt, wanneer er gedachten in u worden gewekt die niet uit het karma en niet uit de astrale sfeer en evenmin uit het bloed van de natuur, maar uit God geboren zijn, dan kunt u vanaf dat moment luisteren naar de stem van de ziel. Mystiek gesproken: naar de stem van God. Dan staat u in binding met het nieuwe astrale veld, met de universele Gnostieke Keten.


Uit: DE EGYPTISCHE OERGNOSIS deel 1

Hoofdstuk: DE PRAKTISCHE OPVOEDING VAN HET DENKEN126 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page