top of page
Zoeken

12. DE NIEUWE TIJD

Wij weten, de tijden versnellen zich.

Het tempo van die versnelling is niet te voorzien, noch vast te stellen, maar wel staat vast dat de openbaring van een nieuwe tijd is aangevangen.

Ook is bewezen dat de zoon der wijsheid door zijn innerlijke verlichting voor alles zichzelf zal herkennen en wel door de geest en de waarheid in zijn diepste innerlijk.

Hij zal de instraling van het goddelijke licht in hem werkzaam maken en in deemoed en verloochening van zijn eigen dialectische wil het licht van de goddelijke natuur voortdurend volgen.


Daardoor zal hij de verandering, de omwending van zijn aardse natuur in een hemelse mogelijk maken.

Immers, het Godslicht wil deel zijn van uw wezen.

De Universele Broederschapsketen Christi is met haar laatste schakel tot midden onder ons afgedaald.

En nu moet u zich plaatsen op het niveau waarop de stralingskracht Christi en de adem van de Heilige Geest in u kunnen neerdalen en beide als werkzame kracht zich zullen kunnen openbaren.


U verstaat dat u ervoor hebt te waken de ontvangen kracht niet verloren te laten gaan, of te laten uitvloeien op het onverteerbare dialectische levensniveau.

Juist begrip is dus nodig voor de uitvoering van het plan Gods met wereld en mensheid.

Het grote plan Gods is door enorme samenwerkende wijsheidskrachten uitgedacht en wordt nu uitgevoerd door talloze scharen, die met behulp van goddelijke verlichting in staat zijn daarin werkelijk te helpen.

 

Uit: HET LEVENDE WOORD

Hoofdstuk: DE GEBOORTE VAN HET DENKLICHAAM

82 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

1 commentaire


Michel van Mechelen
Michel van Mechelen
29 avr.

AMEN

J'aime
bottom of page