top of page
Zoeken

11. VLAMMEN DER VERNIEUWING

Bezit de mens waarachtige reine zielevermogens en is er dus zielekracht en zielelicht in hem aanwezig en vooral zieleleven, dan assimileert een dergelijk mens hoge, reine astrale substantie die niet te verklaren is uit het gewone levensveld. Deze reine astrale substantie zal op een boven-normale wijze tot hem worden gevoerd.

Als een mens reeds geheel of gedeeltelijk in een dergelijke

toestand verkeert, vervaardigt hij bijzonder reine en zuivere

lichtether.

Lichtether dient onder andere voor de verzorging en instandhouding van de zintuiglijke vermogens en de organen van de mens.


Zo kunt u voor u zien, dat een mens in wie een gereinigde nieuwe ziel bezig is tot ontwikkeling te komen door levenshouding, de interkosmische stralingen van de nieuwe tijd niet als een teistering, niet als een correctie of als een straf zal ondergaan, maar als een intense hulp en als een kracht waarin de weerstanden van de gewone natuur worden opgebroken.


Uit: DE NIEUWE MERCURIUSSTAF

Hoofdstuk: DE INVLOED VAN SERPENTARIUS EN CYGNUS


108 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page