top of page
Zoeken

6. De derde Natuur

Stel dat u het besluit neemt het pad te gaan, dat de twee uitersten, namelijk de natuur-des-doods en de natuur-des-levens verbindt, dan vormt u voor uzelf vanaf de eerste seconde een derde natuur.

Het pad is er niet, men moet het zelf maken.


Er is niet zoiets als een officiële, geëxploreerde derde natuur.

Ieder moet voor zichzelf die natuur ten leven wekken, dat pad banen.

Wanneer iemand tot u zegt: “Wijs mij eens even het Pad dan kan ik eventueel besluiten dat Pad te gaan”, dan kunt u geen antwoord geven want uw Pad is uw eigen Pad en op dat pad, in uw eigen derde natuur, kunt u niemand meenemen.

Want de derde natuur vangt aan wanneer u begint, en openbaart zich wanneer u zich als waarachtig leerling openbaart.

Wat noodzakelijk is te noemen, is als groep, samenwerkende in volstrekte overgave, naastenliefde en strijdloosheid, een collectieve derde natuur te verwerkelijken; ark, hemelschip of Levend Lichaam genaamd.

Hoe meer die ark weldoortimmerd is en aan de eis voldoet, hoe meer de derde natuur aan de levende natuur beantwoordt, des te sneller en beter zal uw pad zich verwerkelijken.

Theoretisch moet dus iedere leerling autonoom zijn pad, zijn derde natuur gaan en tot aanzijn roepen, maar praktisch is het samengaan, volgens de aanwijzingen van de goddelijke wet, van het hoogste belang.

Uw gerichtheid op het goddelijke doel maakt het pad voor u open.


Uit: DE EGYPTISCHE OERGNOSIS – deel 4

Hoofdstuk: DE DERDE NATUUR


129 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page