top of page
Zoeken

7 Ware vrijheid

Het ‘niet van de wereld zijn’ is geen wereldontvluchting, geen wereld- en levensvijandigheid maar in de wereld staande, de wereld dienende dwars door de gnostieke mysteriën heen de wereld innerlijk te boven komen door zielengeboorte en nieuwe bewustzijnsstaat.

En zo, door een nieuwe toestand-van-zijn, de geest onbeweeglijk te houden voor dialectische aantasting en overheersing.

Zulk een mens is zonder vrees.

Hij is in gnostieke zin tot mensendienst geadeld.

Hij kan zich rustig in de wereld bewegen, want gevaren zijn wel te verwachten, doch niet te vrezen, vanwege de nieuwe innerlijke kracht.

Tot deze hoge, diepe rijpheid door te dringen moet het hoogste verlangen en het doelwit zijn van iedere leerling op het gnostieke pad.

Iedere dialectische vorm van vrijheid is een grote vergissing, een absoluut zelfbedrog en altijd een vorm van gevangenschap.

Laat ons de gang der ware vrijheid volgen in de dialectische dreven van zulk een dienaar of dienares der mensen.

Deze dienaar vervult zijn taak in opdracht van het universele licht.

Immers, hij dient God en mens.

Hij is een licht op het pad voor de zoeker.


Uit: HET NUCTEMERON VAN APPOLOIUS VAN TYANA

Hoofdstuk: ZESDE UUR


89 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page