top of page
Zoeken

Inspiratietekst: 1. Ontwaken

Het ene in ons wezen is het machtige onkenbare, waaruit alles ontstaat waaruit alles uitbreekt tot laaiende vlammengloed: de goddelijke vonk.

Het is dat wat in den beginne was, het is de proloog van alle bouw, het is het wezen van de schepping in de mens, het grote magazijn van de latente verborgenheid Gods, waarmee hij zich kenbaar maakt aan de mens.

Het is het Licht, de verborgen geest, die het wezen van de mens doortintelt.

Het is het getal van de zon, de levensbrenger, de vonk van alle geheimnis, waaruit al het onvergankelijke in onzegbare glorie opwelt.

Zonder deze bronwel aller dingen, zonder deze godsvonk in de mens, is alle wording een herenschim.

Zonder deze godsvonk is de scheppende Logos een mystificatie, een fantoom dat hem bij dag en bij nacht komt verontrusten.

Het beginsel van het Ene is het beginsel van leven en dood.


Waarom leven wij ?

Waarnaar streven wij ?

Waarvoor sterven wij ?
Wat is de geheimzinnige kracht, die ons door het leven jaagt ?

Wat is dit hunkerende verlangen in ons ?

Vanwaar komt die koningsgedachte die door ons wezen slaat ?

Omdat de mens een slapende God is.


Uit: DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

Hoofdstuk: De magische werkmethode der Broeders van het Rozenkruis.


88 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page